ЧАС

1) saat

который час? — saat qaç?

без десяти час — on daqqadan (saat) bir

2) (время, пора) vaqıt, zaman, saat, maal произн. мааль

час обеда — üyle vaqtı

в добрый час! — oğurlar olsun!, işiñiz oñ kelsin!, hayırlı saatlar, hayırlı daqqalar!


Русско-крымскотатарский словарь 

ЧАСОВОЙ →← ЧАЙХАНА

T: 0.120857566 M: 3 D: 3