ЦЕЛЫЙ

1) tamam, tolu, bütün

целое ведро молока — tamam bir qopqa süt

2) (весь) tamam, bütün

целый день — tamam bir kün, kün boyu, bütün kün

3) (много) bütün, bir sıra

целый ряд вопросов — bir sıra meseleler

4) (неповреждённый) qırılmağan, sağ

остаться целым — sağ qalmaq


Русско-крымскотатарский словарь 

ЦЕЛЬ →← ЦЕЛОВАТЬСЯ

T: 0.129312429 M: 3 D: 3