УБРАТЬ

1) cıymaq, alıp qoymaq

убрать книги в шкаф — kitaplarnı dolapqa alıp qoymaq

2) (привести в порядок) cıyıştırmaq, cıymaq, temizlemek

убрать комнату — odanı cıyıştırmaq

3) (собрать урожай) cıymaq, cıyıp almaq

4) (украсить) bezetmek, yaraştırmaq, donatmaq


Русско-крымскотатарский словарь 

УБЫТОК →← УБОРОЧНЫЙ

T: 0.121495941 M: 3 D: 3